Aandacht van de toezichthouder

DNB heeft in 2019 de Good practices fiscale integriteitsrisico’s bij cliënten van banken/trustkantoren gepubliceerd. Mede naar aanleiding daarvan zijn banken en trustkantoren druk bezig met het (nader) vormgeven van hun ‘client tax integrity’ beleid en risk appetite. Duidelijk is dat fiscaal gedrag van cliënten, ook wanneer het gaat om legaal gebruik van belastingregels, integriteitsrisico’s kan opleveren voor banken en trustkantoren. Bij de professionals die het ‘client tax integrity’ beleid vorm moeten geven bestaan echter wel veel vragen, bijvoorbeeld over hoe om te gaan met het grijze gebied tussen belastingoptimalisatie, belastingontwijking en belastingontduiking.

Vertaling naar de praktijk

Het levert daarnaast de nodige uitdagingen op als de stap van client tax integrity beleid en risk appetite naar de praktijk moet worden gemaakt. Want uiteindelijk zijn het de accountmanagers, de commerciële medewerkers en de CDD-specialisten die dit beleid dagelijks moeten uitvoeren. Deze medewerkers zijn meestal niet fiscaal geschoold en zitten waarschijnlijk met vragen wat de rol van de instelling is bij de beoordeling van deze belasting-gerelateerde integriteitrisico’s. Hoe zorg je als instelling ervoor dat je medewerkers hun voelsprieten hebben uitstaan om eventuele ongewenste fiscale gedragingen van klanten te detecteren?

Moeilijk? Complex? Zeker, maar dit hoeft het niet te zijn als je dit onderwerp stap-voor-stap benadert en eerst awareness creëert bij de medewerkers. Door de context en de ontwikkelingen op het gebied van bestrijding van belastingontwijking internationaal en in Nederland te schetsen, zullen medewerkers beter begrijpen waarom ‘tax integrity’ momenteel een actueel onderwerp is en waarom ook bij banken en trustkantoren een taak wordt neergelegd om ten aanzien van hun klanten een fiscaal risicoprofiel (als onderdeel van het klantrisicoprofiel) op te stellen.

Awareness als eerste stap

Als medewerkers de achtergronden en het doel van het interne client tax integrity beleid kennen, komt dit meer ‘tot leven’. Door handvatten te geven met mogelijke indicatoren van fiscaal agressieve structuren, verschillen tussen belastingoptimalisatie, belastingontwijking en belastingontduiking te bespreken en hierover met elkaar van gedachten te wisselen, kunnen deze indicatoren zelfs (nog) meer toegespitst worden op de eigen producten en cliëntenportefeuille. Ook kan verdere awareness en inzicht in de fiscale risico’s ertoe leiden dat het eigen beleid en risk appetite worden bijgesteld.

Awareness door training op maat

Training is een effectieve tool als eerste stap om het client tax integrity beleid en de risk appetite te verankeren in de organisatie. FECWise heeft inmiddels meerdere client tax integrity awareness trainingen gegeven. In deze trainingen wordt de aandacht van de toezichthouder in het perspectief geplaatst van de internationale aanpak van schadelijke belastingontwijking zoals het BEPS Action plan van de OESO en Anti Tax Avoidance Package van de EU en de Mandatory Disclosure Directive (DAC 6) over meldingsplichtige grensoverschrijdende fiscale constructies. Vervolgens worden in de training, toegespitst op de producten en cliënten van de instelling, aan de hand van casuïstiek relevante indicatoren die kunnen duiden op (schadelijke) belastingontwijking besproken.

Het goede nieuws: het is onze ervaring dat je geen fiscalist hoeft te zijn om signalen van mogelijke belastingontwijking te herkennen. En hoewel dit nog een grijs gebied is en nog niet alle antwoorden voorhanden zijn, geeft een awareness training medewerkers al meer houvast. De angst voor het onderwerp wordt daarmee al verminderd. Het zaadje is geplant. Bel of mail gerust mocht je interesse hebben in deze training.

FECWise. Training adds value.