FEC Training

  1. Home
  2. FEC Training

Vroeg of laat kan elke organisatie (onbedoeld) betrokken raken bij financieel-economische criminaliteit (FEC). Dit geldt in het bijzonder voor de zogeheten poortwachters, zoals financiële ondernemingen en accountantsorganisaties. Poortwachters zijn immers nodig om opbrengsten uit criminele activiteiten te verantwoorden en te gebruiken en zijn daarmee kwetsbaar voor misbruik. De wet- en regelgeving op het gebied van FEC, zoals de Wwft, Wtt en Sw, vraagt van poortwachters dat zij hun verantwoordelijkheid nemen in het signaleren van FEC-risico’s en het beheersen van andere integriteitsrisico’s. Deze wet- en regelgeving is veelomvattend en ook complex, onder meer door het gebruik van open normen.

Diverse affaires leren dat betrokkenheid van financiële ondernemingen en accountantsorganisaties bij FEC het vertrouwen in die organisaties ernstig kan schaden. Hetzelfde geldt bij onjuiste naleving van de wet- en regelgeving ter voorkoming van betrokkenheid bij FEC, zoals onjuiste naleving van de eisen op gebied van de integere bedrijfsvoering, CDD en naleving van meldverplichtingen.

FECWise is ontstaan vanuit de gedachte dat praktijkgerichte trainingen een fundamentele bijdrage kunnen leveren aan het herkennen door werknemers, bestuur en interne toezichthouder van integriteitsrisico’s. Dit is een belangrijke stap voor een goede beheersing van risico’s. Dit is ook nodig om te bepalen hoe daar op basis van de interne procedures en de toepasselijke wet- en regelgeving op zal moeten worden gereageerd. FECWise geeft ook trainingen over de (bedoeling van) toepasselijke wet- en regelgeving zodat organisaties op die manier een juiste naleving daarvan binnen hun organisatie (beter) kunnen borgen. FECWise beoogt aldus door middel van trainingen een duurzame bijdrage te leveren aan de integriteit en reputatie van uw organisatie.

Voorbeelden van gegeven trainingen:

  • Training over ontwikkelingen op het gebied van toezicht, fiscaliteit (agressive tax planning) en integriteit aan Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur van een bank
  • Awareness training integriteit en toezicht Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur van een betaalinstelling
  • Training voor de private sector in het Caribisch gebied