Karin van Beekum is ruim 20 jaar werkzaam in de financial services sector. Zij is notarieel en fiscaal geschoold en is ACAMS gecertificeerd.
Karin was in de periode 1998 – 2006 als international tax manager verbonden aan PwC Amsterdam en New York. In deze hoedanigheid adviseerde zij banken, verzekeraars en beleggingsondernemingen op veelzijdig internationaal fiscaal terrein. In de periode 2006 – 2011 was Karin werkzaam als in-house fiscalist bij AEGON.

Van 2011 tot 2017 was zij werkzaam bij De Nederlandsche Bank (DNB) met als focus integriteitstoezicht. In deze hoedanigheid was zij als projectleider betrokken bij diverse thematische onderzoeken zoals C.V.-structuren en doelvennootschappen met buitenlandse branches. Overige facetten van het toezicht zoals geschiktheidstoetsingen van bestuurders, het onderhouden van contacten met ketenpartners (o.a. Belastingdienst, FIOD, OM en ministerie van Financiën, FIU), het adviseren op het terrein van beleid en wet- en regelgeving van trustkantoren en de communicatie richting de sector behoorden tot het takenpakket. Daarnaast heeft Karin meegewerkt aan vele DNB-toezichtonderzoeken bij (groot)banken, verzekeraars, trustkantoren en betaalinstellingen.

Karin is momenteel werkzaam bij Profound Integrity Audits (www.profoundaudits.nl), een expert op het gebied van Wwft en Wtt-audits. Karin traint financiële instellingen en toezichthoudende autoriteiten, zowel in Nederland als internationaal op dit terrein. Karin geeft regelmatig cursussen over AML/CFT en sanctieregelgeving op (inter)nationale workshops en conferenties, en publiceert met regelmaat artikelen over verschillende AML/CFT-gerelateerde onderwerpen.