Toezicht Training

  1. Home
  2. Toezicht Training

De toezichthouder. Onbekend terrein? Ivoren toren? Onbekend maakt onbemind? Maakt bekend dan bemind?  Wat doet een toezichthouder, wat zijn de taken en bevoegdheden, wat is het normenkader waaraan een toezichthouder zich moet houden? Hoe gaat een toezichthouder te werk? Hoe kiest een toezichthouder toezichtthema’s? Wat verwacht de toezichthouder bij de “SIRA”?

Het team van FECWise bestaat uit voormalig toezichthouders en is daarom uitermate goed toegerust om u voor lichten over de ‘ins and outs’ van het toezicht. Dit doet FECWise al regelmatig. Ook iets voor u?

Voorbeelden van gegeven trainingen:

  • Workshop risicomanagement en relatie met toezichthouders voor trustkantoren
  • 5-daagse basistraining en 5-daagse verdiepingscursus aan toezichthouders uit de Hoorn van Afrika
  • In-house training 1e lijns compliance medewerkers over toezicht