WTA Training

  1. Home
  2. WTA Training

De AFM houdt toezicht op accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten op basis van de Wta met als doel (herstel van) vertrouwen in de accountant en de accountantsverklaring. Bewaking van de integriteit is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Maar wat betekent dat nu concreet?

De Wta en het bijbehorende besluit bevatten een stelsel van een vergunningplicht en doorlopende voorschriften voor accountantsorganisaties. Deze voorschriften zien o.a. op de zorgplicht, integere en beheerste bedrijfsvoering, betrouwbaarheid van beleidsbepalers en diverse meldplichten (incident- en fraudemelding). Kort en goed, accountantsorganisaties met een AFM-vergunning moeten integriteitsrisico’s, waaronder betrokkenheid bij FEC, adequaat beheersen.

FECWise verzorgt trainingen op maat die er op zijn gericht integriteitsrisico’s te herkennen zodat daarop adequaat kan worden ingespeeld.
In onze trainingen gaan we daarbij ook in op de wet- en regelgeving op dit gebied, de verwachtingen van de toezichthouders, de SIRA, incidentmanagement en de diverse meldverplichtingen.

Voorbeelden van gegeven trainingen:

  • Training frauderisicofactoren voor accountantsorganisaties
  • Presentatie over de SIRA voor compliance officers van accountantsorganisatie en de rol van compliance bij het beheersen van integriteitsrisico’s
  • In-house training beroepsethiek, integriteit en SIRA voor accountantsorganisatie