WWFT Training

  1. Home
  2. WWFT Training

Met de implementatie van de Europese vierde anti-witwasrichtlijn in de Wwft zijn de eisen voor financiële en andere instellingen nog complexer geworden. Zo is er meer kennis en inzicht nodig om een goede risicobeoordeling te maken van uw klanten. Daarbij zijn er vele vragen die kunnen opkomen. Wanneer is er sprake van hoog risico? Moeten transacties met bepaalde hoogrisico landen wel of niet gemeld worden? Ook geeft de wet een aantal mogelijkheden voor het vereenvoudigd cliëntenonderzoek. Maar zijn die mogelijkheden op uw klanten van toepassing en wat kan er dan minder worden gedaan? En als u een kleine instelling ben, moet u dan wel een risicobeoordeling maken of een compliance officer aanstellen

FECWise verzorgt trainingen met casuïstiek en voorbeelden uit de praktijk. Onze tailor-made trainingen geven uw medewerkers inzicht in de praktische toepassingen van de Wwft en actuele ontwikkelingen.

In onze trainingen kunnen diverse elementen van het cliëntenonderzoek behandeld worden, zoals de herkomst van de middelen, de uiteindelijk belanghebbende, politiek prominente personen en fiscale en landenrisico’s. Ook kunnen trainingen ingaan op de transactiemonitoring en de meldplicht, waaronder scenario’s, alerts en indicatoren met betrekking tot ongebruikelijke transacties. Ook over de nieuwe verplichting omtrent de risicoanalyse (de SIRA) kan FECWise trainingen verzorgen.

Voorbeelden van gegeven trainingen:

  • Wwft trainingen ten behoeve van 1e, 2e en 3e lijns medewerkers van een bank
  • Wwft trainingen over client tax integrity
  • In-house workshop Wwft training trustkantoor