FECWise geeft trainingen op maat op het gebied van compliance en financieel-economische criminaliteit.

Training Adds Value

Training is cruciaal voor het bewaken van de integriteit van uw organisatie. FECWise geeft trainingen op het gebied van compliance en financieel-economische criminaliteit (FEC). FECWise geeft die trainingen aan financiële ondernemingen, zoals banken, betaalinstellingen, crypto service providers, beleggingsondernemingen en trustkantoren, en andere Wwft-plichtige instellingen zoals advocaten. Maar ook aan andere Wwft-plichtige instellingen die hier niet zijn genoemd.

Kennis en vaardigheden zijn essentieel om FEC-risico’s te herkennen en te beheersen. FECWise is gespecialiseerd in FEC-risico’s en de toepassing van de Wwft, Wtt en Sw. Ook verzorgt FECWise trainingen over het risico-gebaseerd integriteitstoezicht, AML/CFT-toezicht, de SIRA en de FATF Recommendations, ook voor toezichthouders. De oprichters van FECWise hebben ruime ervaring opgedaan in de private sector en bij toezichthouders. Die kennis en ervaring brengen zij graag aan u over.

Training Adds Value.

Financieel-economische criminaliteit (FEC) is een containerbegrip. Kennis en vaardigheden zijn nodig om FEC-risico’s te herkennen en de juiste acties te nemen. Integriteitsrisico’s? Fiscale integriteit? Lastige thema’s? FECWise biedt praktische handvatten via trainingen.

De toezichthouder wordt vaak gezien als een ivoren toren of een black box. Nergens voor nodig. FECWise kan u meenemen in de wereld van de toezichthouder: wat zijn haar taken, hoe gaat een toezichthouder te werk, wat zijn de do’s en don’ts bij een toezichtbezoek?

U wilt voorkomen onbedoeld betrokken te raken bij witwassen. Een juiste naleving van anti-witwasregels door poortwachters staat ook hoog op de politieke agenda. Hoe witwassen en ongebruikelijke transacties tijdig te herkennen? Weet u hoe u een risicoanalyse opstelt, of u een compliance officer nodig heeft en hoe u uw cliëntendossiers moet inrichten? FECWise geeft praktische trainingen.

De Wtt 2018 biedt de nodige uitdagingen voor een trustkantoor: wat is afdoende onderzoek, hoe moet het onderzoek worden vastgelegd? Wat te doen bij een toezichtbezoek? FECWise heeft de ervaring en expertise om u hier “to the point” in te trainen.

Je kan de krant niet openslaan of er wordt wel gesproken over sancties. Sancties tegen landen, sancties tegen personen. Hoe worden deze opgesteld en belangrijker, hoe moet u hiermee omgaan in uw bedrijfsvoering? FECWise kan u hands-on trainen op dit complexe gebied.