WTT Training

  1. Home
  2. WTT Training

Het wetgevend kader voor trustkantoren is de laatste jaren aan de nodige veranderingen onderhevig. Een strengere toezichthouder, de publieke opinie, de nieuwe Wtt 2018, het UBO-register, de Wwft 2018, de Mandatory Disclosure richtlijn en overige Europese initiatieven zijn ontwikkelingen die een trustkantoor geacht wordt bij te houden en daarop tijdig te anticiperen. Kortom, bijhouden en implementeren; dat is complex en uitdagend.

Door middel van een op maat gemaakte training, specifiek afgestemd op het publiek – van 1e lijns accountmanager tot de Raad van Bestuur – maakt FECWise inzichtelijk wat deze ontwikkelingen zijn en hoe deze kunnen doorwerken naar de eigen integere en beheerste bedrijfsvoering van uw trustkantoor.

Voorbeelden van gegeven trainingen:

  • In-house training transactiemonitoring voor een trustkantoor
  • In-house verdiepingscursus integriteitstoezicht voor trustkantoor
  • In-house training client due diligence en dossiervorming voor trustkantoren