Annemarije Schoonbeek heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van toezicht, handhaving, compliance, integriteit en financieel-economische fraude.

Annemarije was in de periode 1999-2011 als internationaal belastingadviseur en advocaat verbonden aan Loyens & Loeff, kantoren Rotterdam, Parijs en Amsterdam. In die periode heeft zij een groot aantal ondernemingen geholpen bij (het oplossen van) compliance vraagstukken, onderzoeken van toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten alsmede bij de verdediging in bestuurs- en strafrechtelijke procedures onder meer op het gebied van witwassen, corruptie, oplichting, handel met voorwetenschap, fiscale fraude en naleving van meldverplichtingen.

Daarna is zij ruim vijf jaar aan de slag gegaan als projectleider bij de afdeling Integriteitstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), waarbij zij ook enige tijd gedetacheerd was bij DNB. In die rol was zij verantwoordelijk voor complexe onderzoeken en projecten op het gebied van het integriteitstoezicht op vergunninghouders, zoals accountantsorganisaties en vermogensbeheerders onder meer op het gebied van de naleving van meldverplichtingen, fiscale integriteit, belangenverstrengeling en corruptie. Ook heeft zij ervaring met (her)toetsing van bestuurders. Zij werkte regelmatig samen met DNB, de FIOD, de Belastingdienst en het Financieel Expertise Centrum.
Annemarije is op dit moment actief als advocaat-ondernemer en verleent in die rol bijstand aan zakelijke dienstverleners zoals accountantsorganisaties en financiële ondernemingen op het gebied van compliance, integriteit, toezicht, onderzoek en handhaving, (voorkomen van) fraude en witwassen, en tuchtrecht. Daarnaast is zij actief als trainer op deze gebieden. Zij is tevens redacteur van het Tijdschrift voor Compliance en Jaarrekeningenrecht.