FECWise heeft de afgelopen maanden vele mooie trainingen mogen verzorgen. Onder meer over de (nieuwe) Wwft en Sanctiewet voor verschillende soorten instellingen en toezichthouders, de rol van compliance bij het beheersen van integriteitsrisico’s, SIRA en FATF- evaluaties. Wij danken onze opdrachtgevers voor het in ons gestelde vertrouwen en de deelnemers voor de leerzame interactie tijdens de trainingen.

Met 2019 in aantocht, is het tijd voor goede voornemens. Een cliché natuurlijk, maar niet minder waar. Ons goede voornemen voor 2019 is om een duurzame bijdrage te leveren aan de integriteit van instellingen door middel van het delen van onze kennis en ervaring. Dat doen wij door op maat gesneden trainingen, waarin de praktijk centraal staat. Op het programma in 2019 staan al de nodige trainingen, zoals:

  • Wwft/Wtt 2018 training voor trustkantoren;
  • Wwft training juridische professionals (advocaten en notarissen);
  • De SIRA in de praktijk;
  • Verdiepingstraining integriteit;
  • Wwft/Sanctiewet training voor een accountantsorganisatie;
  • Praktische toepassing van de Wwft voor banken;
  • Verdiepingstraining Wwft.

Ook de toezichthouders hebben uiteraard weer goede voornemens. Onder invloed van diverse affaires, zoals de ING-schikking, staat ook in 2019 de bestrijding (betrokkenheid bij) van financieel-economische criminaliteit hoog op de agenda. Het is zelfs één van de voornaamste risico’s, waar DNB op inzet in 2019. DNB signaleert in de Toezicht Vooruitblik 2019 dat er over hele line nog forse inspanningen van financiële instellingen nodig zijn om de risico’s op dit vlak voldoende te beheersen. Daar komt bij dat in 2019 de nodige nieuwe wettelijke regels, zoals de nieuwe Wwft-eisen, de Wtt 2018 en Btt 2018, zullen moeten worden geïmplementeerd door instellingen.

Kortom, ook 2019 brengt de nodige uitdagingen met zich mee op het gebied van de beheersing van integriteitsrisico’s. De ‘human factor’ is daarbij van groot belang. Ook geïnteresseerd in een inhouse training op maat voor uw organisatie? Bel of mail één van ons gerust.

Wij zien uit naar de (verdere) samenwerking met u. Op naar een succesvol en vooral FECWise 2019!