Vandaag hebben wij de geactualiseerde cursuskalender op onze website geplaatst. Sinds de eerste keer dat wij onze cursuskalender hebben gepubliceerd, is de Corona crisis uitgebroken. FECWise hoopt dat deze crisis snel onder controle is en ook dat iedereen het goed maakt. Naast alle vervelende gevolgen, levert deze crisis ook nieuwe kansen op. Daar waar wij voorheen onze trainingen fysiek gaven, geven wij nu met plezier onze trainingen online. Het is onze ervaring dat ook via online trainingen een goede interactie kan worden bereikt. Voorlopig blijven we hiermee doorgaan! 

De Corona crisis betekent niet enkel dat op een andere manier les wordt gegeven, deze crisis levert ook nieuwe risico’s op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en financieel-economische criminaliteit op. De FATF heeft in haar paper ‘COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing Risks and Policy Responses’ van 4 mei 2020 op deze risico’s gewezen. De FIU-Nederland heeft hier ook aandacht voor gevraagd van instellingen en heeft op 14 april en 14 mei 2020 een aantal ‘red flags’ gedeeld. Deze risico’s en hoe daar mee om te gaan, kunnen wij desgewenst verwerken in onze trainingen. 

Mocht u over een specifieke training of de mogelijkheden voor uw organisatie vragen hebben, neem dan contact met ons op via info@fecwise.com. Stay safe & FECWise!